Pressemelding

VERDENSOMSPENNENDE MARKERING FOR
FRIHET
Vi kommer ALLE til å være der!
Kassel, 5. mars, 2021

På lørdag 20. mars finner en Verdensomspennende Markering for Frihet, Fred og
Demokrati sted i over 40 land. Vi vil ta tilbake våre fundamentale rettigheter, og ta
et standpunkt mot overdrevne korona restriksjoner og tiltak.

Formål med vår markering
Våre fundamentale menneskerettigheter har topp prioritet, og er ikke forhandlingsbare.
Overdreven og ulovlig koronarestriksjoner og tiltak må avsluttes umiddelbart.
Politistyrkenes uproposjonale og tyranniske undertrykkelsen av motstand må bli stoppet.
I løpet av det siste året har folk mistet sine levebrød og deres friheter er blitt ødelagt av
lockdown og stengte grenser.

Vi har opplevd overgrep mot vår kroppslige/personlige autonomi gjennom maskepåbud,
og press for å tvinge oss til å ta vaksiner øker internasjonalt.
Disse er uakseptable begrensninger på våre friheter.

Vi står opp for 5 viktige Friheter:

• Ytringsfrihet
• Bevegelsesfrihet
• Frihet til å velge
• Forsamlingsfrihet
• Helsefrihet
Tiden for å handle er nå.

Vi kaller på alle motstandere av koronarestrisjons politikken til egne regjeringer å delta i
denne verdensomspennende protesten.
Som en massiv, forent og fredelig bevegelse står vi opp som en og krever en slutt på de
nåværende restriksjonene og autoritære kontroll tiltak.
Siden begynnelsen av 2020 har vi vokst sammen lokalt og blitt del av en bredere
Frihetsbevegelse som spenner seg rundt hele verden.
Vi har fått mange nye venner og oppdaget at vi ikke er alene i vårt ønske om frihet.
Nå reiser vi oss. En dag. Alle sammen.
Vår diverse, fredelige og kraftige bevegelse vil ikke bli splittet.
Vi avviser alle former for vold, identitetspolitikk, og diskriminering av noen sort innenfor
vår bevegelse.

Vi ønsker å oppfordre og kalle på alle for fredelig og offentlig forsamling, og å snakke ut
mot de autoritære koronavirus restriksjonene som har ødelagt våre liv mere enn noe virus
har.
Vi har mottatt en overveldende mengde støtte fra mange land og samarbeider med lokale
organisatorer for å implementere en stor variasjon av arrangementer.
Vi er henrevet over å kunne annonsere at på lørdag 20. mars 2021 vil vi demonstrere en
dag, internasjonalt, for våre fundamentale menneskerettigheter, for våre grunnlovsfestede
friheter og for slutten på de uproposjonale koronarestriksjonene.

Verdensomspennende markeringer for frihet vil finne sted i de følgende land:

Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Brazil, Canada, Kroatia, Kypros, Tsjekkia,
Danmark, England, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Island, Irland, Israel,
Italia, Latvia, Libanon, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Nederland, New Zealand,
Nord Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Skottland, Serbia, Slovenia, SørAfrika, Spania, Sverige, Sveits, Ukraina, USA, Uruguay.

Mange flere land kommer til å slutte seg til vår demonstrasjon i dagene som
kommer.
Mer informasjon følger snart. Bildene fra våre markeringer vil reise verden rundt og hver
markering blir live-streamed den 20. mars, 2021.
#WEWILLALLBETHERE
Nå som hver nasjon har etablert organisasjoner for Frihetsmarkeringer, har det fasilitert et
globalt samarbeid som vil styrke bevegelsens besluttsomhet.
Handlingene til våre regjeringer under koronavirus pandemien er et internasjonalt
problem som krevet et internasjonalt svar.
Vi står sammen for humanitære kjerneverdier og som et håp for ekte internasjonal
solidaritet. Vi er takknemlige for at så mange mennesker hører vår beskjed og svarer på
vårt opprop.
Merknad om partipolitikk.
Vi er ikke-partisk og inviterer alle som kan identifisere med våre verdier for en samtale.
Vi er alle Mennesker og vi vil ikke bli splittet. Vi velger Å Leve Fritt.
Om oss.
Våren 2020 dannet vi en aksjonsgruppe i Kassel (Tyskland). Vi tror at fundamentale
rettigheter ikke er privilegier og vi står for fred, frihet, demokrati og solidaritet.
Vi er mødre og fedre, barn og barnebarn, brødre og søstre, unge og gamle.
Vi er Folket!
Vi er Samfunnet!
Vi gjerne takke de med makt, som har vekket vårt ønske om politisk selvbestemmelse!
Websider: https://worldwidedemonstration.com
Organizers: https://freiebuergerkassel.de
Mail: info@worldwidedemonstration.com
Telegram Information Channels:
t.me/worldwidedemonstration
t.me/grossdemokassel